Studenti knihovnictví vedli děti k pokladu ukrytému v knihovně

Jubilejní desátý ročník akce Noc s Andersenem v Táboře 26. 3. 2010
Akce podporující dětské čtenářství byla uspořádána ve spolupráci se základní školou Bernarada Bolzana a Městskou knihovnou v Táboře. Postavena byla na pověsti o pokladu na Kozím hrádku, kterou studenti dětem na úvod zahráli. Hned v první části cesty za pokladem se odvážní hledači vypořádali s nelehkými úkoly. Dokonce nacvičili ve skupinkách své vlastní divadelní představení – tradiční i netradiční pohádky. Až dlouho po setmění se postupně vydali na stezku odvahy a v temných uličkách se opět nevyhnuli plnění úkolů. Náročná cesta za pokladem skončila ve škole, kde vyčerpáni hledači zalehli do spacáků a usnuli při vtipném příběhu babky kořenářky. Druhý den odcházeli domů plní dojmů a s diplomy Odvážných nocležníků, které si jisto jistě zasloužili.

autor: PhDr. D. Novotná

Archiv aktualit