Studenti Informačních služeb publikují v celostátním odborném časopise

V posledním čísle prestižního časopisu Bulletinu SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky) roku 2018 vyšel článek studentky oboru Informační služby. Johana Timplová publikovala výstupy ze závěrečné maturitní práce v článku Možnosti využití poezie při práci se čtenářem v knihovnách.

Autorka se zabývá poezií, poetoterapií a jejími zásadami a technikami uplatnitelnými v knihovnách. Poetoterapie je využívání poezie k pozitivnímu ovlivnění prožívání a jednání člověka, v užším smyslu pak systematické terapeutické působení na psychicky, somaticky a sociálně narušené jedince. Autorka prakticky zkoušela aplikovat poetoterapii do besedy se seniory v knihovně. Využila básně Vladimíra Holana, Walta Whitmana a J. A. Rimbauda. Připravovaná poetická beseda podle návrhu na akci podle specifik a informačních potřeb seniorů se setkala s velkým úspěchem a podle vlastních slov přísedících je navnadila na další čtení poezie.

Nejvíce překvapivé bylo autorčino zmapování využití poezie v knihovnách v současné době. Knihovny s poezií pracují a nepovažují ji za zbytečný a opomenutý literární žánr a vzhledem k opakování určitých akcí a festivalů lze předpokládat, že jsou podobné poetické akce hojně navštěvovány.

TIMPLOVÁ, Johana. Možnosti využití poezie při práci se čtenářem v knihovnách. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 4 [cit. 2019-02-14]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/492

Z textu autorky vybrala Vladimíra Maksová.

Archiv aktualit