Smutná zpráva

Dne 10. 12. 2020 se Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře naposledy rozloučila se svým bývalým dlouholetým ředitelem Mgr. Jaroslavem Petrů, který náhle zemřel ve věku 67 let.

Jaroslav Petrů pocházel z Hořepníku na Vysočině, ale po studiu na pedagogické fakultě zakotvil v Táboře nejprve jako učitel na nově vznikajícím učňovském areálu. Již ve svých 30 letech se stal ředitelem Střední školy obchodní. Díky svým organizačním a manažerským schopnostem dokázal tuto školu během několika let pozvednout na úroveň ostatních tou dobou již zavedených táborských odborných škol. Aktivně se zapojoval i do celorepublikových metodických projektů při tvorbě Rámcových vzdělávacích programů.

Novou energii mu přineslo sloučení SŠ obchodní se SŠ služeb a řemesel v roce 2006. Po vítězném konkurzu na místo ředitele se znovu pustil do své tradiční práce člověka, který neváhá věnovat veškeré své úsilí realizaci koncepčních vizí. V rámci svěřeného subjektu se razantně zasadil o maximální vybavení školy informačními technologiemi, jak po stránce odborných učeben pro žáky, tak i zavedení vnitřního vybavení ICT technikou pro vzájemnou komunikaci zaměstnanců v tak rozsáhlé škole s mnoha odloučenými pracovišti.

V době jeho působení ve funkci ředitele školy proběhla celková rekonstrukce budov Areálu, mnoho energie věnoval také obnově učňovských dílen v Chýnovské ulici a restauraci Beseda na Žižkově náměstí, kde vytvořil špičkové pracoviště pro odborný výcvik oboru cukrář a současně ve sklepení budovy nechal vzniknout Muzeu pivovarnictví. Jako svůj asi poslední sen se zde rozhodl založit školní minipivovar, se kterým toužil spojit záměr o zavedení maturitního oboru Technologie potravin se zaměřením na pivovarnictví. Minipivovar úspěšně funguje a dodává speciály značky Lichvice nejen pro hosty restaurace Beseda.

Jaroslav Petrů v roce 2019 odešel do důchodu, ovšem svoji spolupráci se školou neukončil – neustále byl novému řediteli Mgr. Radku Cíchovi ochoten předávat své bohaté zkušenosti z let prožitých ve vedoucí pozici.

Náhlá smrt Mgr. Jaroslava Petrů všechny, kteří ho znali, hluboce zaskočila. Chtěli bychom mu touto cestou vyjádřit vděk, úctu a poděkování za všechno, co pro naši školu udělal a znamenal.

Archiv aktualit