Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 5. února se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Kromě poslechu a čtení s porozuměním se soutěžilo především v konverzaci s odbornou porotou. Vítězkou se stala Anna Mauci (ISE1), o druhé a třetí místo se podělily Tereza Rezková (ISE1) a Lucie Virágová (HT2). Vítězkám blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na setkání zase za rok!

Archiv aktualit