Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 17. prosince proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se zúčastnilo šest studentů 1. a 2. ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí. První obsahovala test gramaticko-lexikálních znalostí, poslech a čtení s porozuměním. Ve druhé části hodnotila porota tvořená Mgr. Evou Vaňkovou, Mgr. Pavlou Krešákovou a Mgr. Petrou Basíkovou především rozsah slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a schopnost pohotově reagovat na dané téma.
První místo získala Lucie Reisnerová z HT1, druhé místo obsadila Anna Marie Svobodová z VČE1 a na třetím místě skončil Filip Bláha z HT2. Všem soutěžícím blahopřejeme k pěkným výkonům a děkujeme za účast.

Mgr. Basíková, Mgr. Vaňková a Mgr. Krešáková

Archiv aktualit