Školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce

28. ledna. Olympiáda měla dvě části. První obsahovala test gramaticko-lexikálních znalostí, poslech a čtení s porozuměním. Ve druhé části hodnotila porota tvořená Mgr. Evou Vaňkovou, Mgr. Pavlou Krešákovou a Mgr. Petrou Basíkovou především rozsah slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a schopnost pohotově reagovat na dané téma.
1. místo obsadil Marek Květinský z VČ3, 2. místo získala Michaela Radová z IS3 a na 3. místě skončila Eliška Kloboučníková z IS3.
V pondělí 27. ledna se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Přihlášení žáci se „utkali“ ve třech disciplínách – poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a konverzaci. O 1. a 2. místo se podělili shodným počtem bodů Jan Krákora z IS3 a Martin Balínek z EP3. 3. místo obsadila Natálie Velecká z IS3.
Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

 

Autor: Mgr. Petra Basíková, Mgr. Olga Shonová

Archiv aktualit