Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V úterý 29. 1. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku naší školy.
Soutěž obsahovala test porozumění slyšenému a čtenému textu a konverzaci se členy poroty na daná témata, při níž porota ve složení Mgr. Dagmar Cimpová, Mgr. Pavla Krešáková a Mgr. Lenka Dóková hodnotila především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost, schopnost pohotové reakce a respektování zadaného tématu.
První místo obsadil a do okresního kola postupuje Zdeněk Švec ze třídy HT3, druhé místo obsadila Eliška Kloboučníková ze třídy IS2 a třetí místo získal Marek Květinský ze třídy VČ2.
Těm nejlepším gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

 

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit