Sdělení zákonným zástupcům žáků

Vážení rodiče a další zákonní zástupci,
6. červnem 2011 končí volební období školské rady, ve které třetinu členů obsazují volení zástupci rodičů (o kompetencích a složení rady najdete informace na úvodních stránkách školy v sekci Školská rada).

V souladu s volebním řádem zveřejňujeme datum konání voleb zástupců rodičů na den 14. 4. 2011 od 16:00 hodin v budově školy (jednotlivé třídy dle docházky žáků). Zde voliči obdrží volební lístek se jmény navržených kandidátů a postupem úpravy lístku, volit se bude formou tajného hlasování. Volební orgán (viz níže) zveřejní seznam navržených kandidátů zde a v tištěné podobě na nástěnce ve školní budově ke dni 5. 4. 2011.
Další podrobnosti najdete ZDE

 

Archiv aktualit