Restaurace Beseda finišuje další projekt

Dům u Lichviců, dnes známý jako Restaurace Beseda na Žižkově náměstí v Táboře, prošel za posledních několik měsíců velmi razantní změnou. Tato změna se týkala vnitřních prostor a hlavně účelu jeho užívání. Odloučené pracoviště pro obory kuchař a číšník Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky bude nově sloužit i jako plnohodnotné centrum praktické výuky pro studenty oboru cukrář. V prvním patře bude nově zřízena provozovna, kde budou studenti připravovat cukrářské výrobky a následně je budou distribuovat do školní restaurace.

Tisková zpráva:

Projektový záměr, který byl na Úřad Regionální rady předložen k posouzení v červenci minulého roku, byl shledán přínosným a získal podporu v celkové výši téměř 4 miliónů českých korun, přičemž tyto peníze jsou určeny na nákup moderního vybavení pro cukrářskou výrobu. O kvalitě projektu jednoznačně svědčí myšlenka současného vedení školy soustředit všechny příbuzné obory do jednoho objektu. A Restaurace Beseda je pro studenty takovýmto objektem více než ideální.
„Projektem Modernizace praktického vyučování gastronomických a potravinářských řemesel – učební centrum oboru cukrář (CZ.1.14/2.4.00/34.03213) vrcholí náš původní záměr zrevitalizovat historický dům u Lichviců z 15. století a zároveň jeho využití posunout do 21. století. Je skvělé, že můžete z tohoto domu cítit bohatou historii a zároveň vnímat, že žije svým životem dál, že se vyvíjí a hlavně, že je přínosem pro mladé lidi – naše studenty,“ přibližuje situaci ředitel školy Jaroslav Petrů.
Ve sklepení tohoto domu se navíc blíží ke svému konci i projekt s názvem Muzeum pivovarnictví (CZ.1.14/3.1.00/29.02908), který taktéž získal podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na konci září by pak měly být všechny rekonstrukce dokončeny a návštěvníci budou moci svůj pobyt v historickém Táboře zakončit sladkou tečkou od studentů.

 

autor: Ing. Eva Šišková

Archiv aktualit