Promoce absolventů Slezské univerzity

V úterý 24. 6. se ve společenském domě Střelnice v Táboře konala promoce absolventů Slezské univerzity bakalářského oboru Lázeňství a turismus Filosoficko-přírodovědecké fakulty a absolventů celoživotního vzdělávání oboru Veřejná správa a regionální politika Fakulty veřejných politik. Promoce se zúčastnili představitelé Slezské univerzity v Opavě a SŠ obchodu, služeb a řemesel v Táboře, při které konzultační středisko SLU funguje.

 

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit