Projekt Krokus

Také tento rok se žáci naší školy – studenti třídy IS2 –  zapojili do iniciativy Nadace Holocaust Education Trust Ireland – Projekt Krokus. Účast v tomto projektu představuje způsob, jak mladým lidem názorně přiblížit tématiku holocaustu a prohloubit jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti, jak je důležité chovat se vůči ostatním s tolerancí a úctou nezávisle na jejich etnické příslušnosti, zdravotním postižení, sexuální orientaci nebo náboženském vyznání.  Žáci vysázeli před budovou školy několik cibulek žlutých krokusů na památku jednoho a půl miliónu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíců dalších dětí, jež se staly oběťmi nacistických zvěrstev. Krokusy, jejichž žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou Židé během války museli nosit, by měly vykvést na konci ledna nebo na začátku února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu – 27. ledna.

Archiv aktualit