Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu na naší škole  

V květnu jsme se stali místním centrem mezinárodního programu DofE (z angličtiny The Duke of Edinburgh´s International Award) neboli Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Program DofE je přístupný všem mladým lidem od 14 do 24 let, kteří se nebojí překonávat překážky, chtějí se všestranně rozvíjet, pěstovat pravidelně nějaký sport, jsou ochotni věnovat svůj čas a energii druhým a být prospěšní svému okolí.

Každý účastník programu si vybírá ve třech oblastech – sport, rozvoj talentu a dobrovolnictví – aktivity podle svých zájmů a možností. V každé aktivitě si stanovuje cíle, které jsou výzvou pouze pro něj samotného – „soutěží“ pouze sám se sebou, se svojí vůlí. Pro úspěšné absolvování programu je důležité odhodlání a vytrvalost. Podle toho, jak dlouho se budou účastníci zvoleným aktivitám věnovat, budou po absolvování dobrodružné expedice oceněni bronzovou, stříbrnou nebo zlatou medailí a prestižním mezinárodním certifikátem, který zúročí při přijímacích zkouškách na vysokou školu v zahraničí i v České republice či u budoucích zaměstnavatelů. Mnoho významných mezinárodních firem i vzdělávacích institucí a univerzit přihlíží k Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu při hodnocení nových uchazečů.

DofE má dlouholetou tradici a ve světě funguje již více jak 60 let. Cena byla založena ve Velké Británii Princem Philipem, vévodou z Edinburghu, a během této doby prošly programem miliony studentů, z nichž někteří se stali významnými celospolečenskými osobnostmi. V České republice se nyní DofE účastní již přes 5000 mladých lidí ve více než 240 vzdělávacích institucích. Více informací najdete na www.dofe.cz.

V září 2021 se těšíme, že se do programu zapojí i naši studenti.

Archiv aktualit