Profesionální knihovníci na návštěvě ve školní knihovně

Nově otevřené Studijní a informační centrum školy hostilo dne 25. června 2012 poradu profesionálních pracovníků veřejných knihoven táborského okresu. Knihovnice Kateřina Balínková je krátce seznámila se vznikem i provozem SIC a PhDr. Daniela Novotná představila lekce výchovy informační gramotnosti žáků, které vznikly spolu se studijním centrem jako součást projektu Studijní a informační centrum školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ředitelka Městské knihovny v Táboře Mgr. Eva Měřínská ocenila jménem přítomných interiér knihovny i možnosti, které studijní a informační centrum nabízí žákům i pedagogům školy.

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit