Přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2021

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je třeba vyplnit a do 25.11.2020 odevzdat do školy elektronicky, poštou nebo ponechat na vrátnici školy.

Žákům letošních končících ročníků byla předvyplněná přihláška zaslána přes komens, maturanti z minulých let si ji musí stáhnout a vyplnit zde.

Přihlášky zasílejte na jméno Ing. Prošková.

Tiskopis přihlášky je přiložen.

Archiv aktualit