Prezentace projektu Erasmus+ na akci v Bratislavě

Prezentace výsledků projektu Erasmus+ Napříč Evropou za získáním praktických dovedností se stala jedním z bodů programu akce, kterou u příležitosti Mezinárodního dne školních knihoven uspořádala Střední odborná škola multimediálních a informačních studií v Bratislavě dne 22. října 2018. S přípravou, průběhem i výstupy stáže ve slovenských knihovnách přítomné seznámili účastníci stáže z oboru Informační systémy Lenka Jelínková a Jiří Burda spolu s vedoucí stáže PhDr. Danielou Novotnou. Po přednášce následovala neformální beseda studentů obou škol a výměna zkušeností mezi pedagogy a knihovníky. Úspěšně tak pokračuje spolupráce, která byla v rámci projektu navázána.

PhDr. Daniela Novotná, vyučující odborných předmětů a praxe

Archiv aktualit