Prezentace knihovnického oboru na celostátní konferenci

Prezentace knihovnického oboru na celostátní konferenci Knihovny současnosti
Ve dnech 14. -16. září 2010 se v Seči u Chrudimi konala celostátní konference Knihovny současnosti. V tematickém bloku s názvem „Škola základ života?“ vystoupili zástupci všech vysokých a většiny středních škol, které obor knihovnictví a informační věda vyučují. S koncepcí studia podle nového školního vzdělávacího programu Knihovnické a informační služby (RVP Informační systémy) seznámila účastníky vyučující odborných předmětů PhDr. Daniela Novotná. Součástí jejího vystoupení bylo i představení školy, přičemž různorodost nabízených učebních a studijních oborů, možnosti jazykového vzdělávání a nově i bakalářského studia byly pro mnohé z přítomných skutečným objevem. Velmi kladně ocenili odborníci z praxe i mimořádnou aktivitu studentů knihovnictví v projektu Studenti knihovnictví knihovnám, která je pro ně příslibem aktivního přístupu k příštímu zaměstnání.

autor: Ing. Ivana Prošková

Archiv aktualit