Prezentace Armády ČR

V úterý 25.2. přijel mezi žáky čtvrtých maturitních ročníků nrtm. František Jeřábek jako profesní poradce Rekrutačního pracoviště v Českých Budějovicích. V úvodu žáky seznámil s významem a organizací Armády ČR, podrobně jim vysvětlil, co je nutné k přijetí do armády, kde mohou studovat a nastínil jim jejich možnosti uplatnění v armádě. Žákům vysvětlil, co obnáší kariéra vojenského profesionála, vyzdvihl kladné stránky, ale neopomněl ani ty záporné. Žáci oboru veřejnosprávní činnost mohou tyto poznatky využít i při ústní maturitní zkoušce, kde obrana státu je jednou z maturitních otázek.

Ing. Renata Vosolová

Archiv aktualit