Přednáška v Hrzánském paláci

V pátek 6. dubna 2018 se studenti druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili přednášky v Hrzánském paláci na téma Lidská práva.

Na úvod přítomní studenti byli rozděleni do skupinek a proběhlo seznamovací kolo formou hry zaměřené na Lidská práva. Po hře následovala diskuse s Petrou Kalenskou nad vybranými tématy, např. právo na vlastnictví, právo na život.

Dalším bodem programu bylo promítnutí videa mezinárodní organizace o lidských právech.

Slova v druhé polovině přednášky se ujal Martin Archalous, který vysvětloval jak z teoretického hlediska, tak příklady ze života o lidských právech.

Na závěr přednášky se studenti mohli dotazovat na to, co je zajímá.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit