Přednáška v Hrzánském paláci

V pátek 11. května 2018 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili přednášky v Hrzánském paláci na téma Vláda ČR a Evropská unie.
V první polovině přednášky se pracovník Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Vít Nejedlo zaměřil na vládu ČR. Studenti se dozvěděli  jak vznikla vláda, o její historii, co je demokratický a nedemokratický režim, jaké jsou formy řízení, jaké je složení Parlamentu a také srovnání s ostatními zeměmi.
V druhé polovině přednášky se pomocí obrazové projekce dozvěděli o vzniku EU, jejích orgánech a na příkladech si ukázali, jak nás EU ovlivňuje.
Na závěr přednášky se studenti mohli dotazovat na to, co je zajímá.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit