Přednáška na téma Obecní policie

V pondělí 12. března 2018 si studenti čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost vyslechli přednášku s projekcí od strážníka Městské policie Tábor Ladislava Johančíka na téma Obecní policie. Dozvěděli se základní právní normy, náležitosti k výkonu práce, základní a další úkoly Městské policie, preventivní aktivity MP, několik údajů z činnosti MP za rok 2011 – 2013 + 2017, viděli obrazovou sondu činnosti MP, kamerový systém a další zajímavé činnosti MP.

Studenti si z této přednášky odnesli nejen ucelený přehled činnosti MP, ale i brožurku MP Tábor a reflexní pásku.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit