Přednáška pracovnice Jihočeské vědecké knihovny

V pondělí 13. května proběhla v prostorách Studijního a informačního centra školy přednáška pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Knihovnické a informační služby. Pracovnice Jihočeské vědecké knihovny Lidmila Švíková jim přiblížila fungování této kulturní instituce a služby, které poskytuje. Zajímavé doplnění učiva představovala i druhá část přednášky, věnovaná regionálním službám v kraji a činnosti menších knihoven, zejména proto, že studenti třetího ročníku mohli srovnávat knihovny, ve kterých probíhá jejich praxe.

 

autor: PhDr. Daniela Novotná

Archiv aktualit