Přednáška na téma Stavební zákon

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se studentky třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnily odborné přednášky na téma stavební správy. Přednáška se konala v historické budově Matriky v zasedací místnosti pod vedením Ing. Doležalové, vedoucí odboru Stavebního úřadu.
Studentky se seznámily s problematikou Stavebního zákona, zvláštními zákony a s předpisy souvisejícími a s problematikou Územního plánování. Seznámily se s aplikací Stavebního zákona v praxi, s územním plánováním celé ČR, s územním plánem Jihočeského kraje a města Tábor.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit