Přednáška na téma obecní policie

V pátek 1. března 2019 se studenti čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili dvouhodinové přednášky na téma obecní policie.
Ve třídě si studenti vyslechli přednášku s projekcí od strážníka Městské policie Tábor Ladislava Johančíka na téma obecní policie a přestupkový zákon. Dozvěděli se základní právní normy, náležitosti k výkonu práce, základní a další úkoly městské policie, preventivní aktivity MP, viděli obrazovou sondu činnosti MP, kamerový systém a další zajímavé činnosti MP. Studenti si z přednášky odnesli ucelený přehled činnosti MP.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit