Poděkování

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem OS Píšťalka poděkovala za vaši ušlechtilou podporu. Jsme rádi, že jsou mezi námi lidé, jimž není lhostejný osud těch, kteří neměli v životě štěstí. Děkujeme všem, kteří mají sociální cítění a snahu pomoci dětem a mladým lidem, kteří se bez pomoci ostatních neobejdou.
Také díky vám mají větší šanci opět se zařadit do života, který se jim během zlomku vteřiny změnil.
Velký dík za to, že jste se k neštěstí druhých neotočili zády.
S úctou Eva Vostřáková
OS PÍŠŤALKA

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit