Pásmo o hudebních žánrech

Jako součást praktické výuky připravili studenti 4. ročníku oboru Knihovnické a informační systémy a služby pásmo prezentací Hudební žánry. 7. března pozvali do prostor školního studijního a informačního centra děti ze ZŠ Bernarda Bolzana, tedy školy, se kterou dlouhodobě úspěšně spolupracují např. na Noci s Andersenem. Žáci 5. a 6. třídy vytvořili vděčné a vnímavé publikum, které studenti bez problémů zlákali k aktivnímu zapojení do programu a akce tak proběhla k oboustranné spokojenosti.

 

autor: PhDr. Daniela Novotná

Archiv aktualit