Otevření studijního a informačního centra

V pátek 13.4. proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaného studijního a informačního centra naší školy. Slavnost se konala za účasti řady vzácných hostů – starosty města Tábora Ing. Jiřího Fišera, místostarosty Mgr. Emila Nývlta, senátora Mgr. Pavla Eyberta, poslance parlamentu ČR Ing. Jana Babora, zástupce ČŠI Ing. Zdenka Vrhela, zástupců Slezské univerzity v Opavě a dalších. Slavnost zahájil ředitel školy Mgr. Jaroslav Petrů, PhDr. Daniela Novotná hostům přiblížila projekt, na jehož základě SIC vzniklo. Součástí centra je i nově otevřená pobočka univerzitní knihovny Slezské univerzity. Centrum budou využívat nejen studenti bakalářských oborů univerzity, ale všichni žáci školy.

autor: Ing. Prošková Ivana14

Archiv aktualit