Opravné a náhradní termíny maturitních a závěrečných zkoušek – září 2019

Maturitní zkoušky

2. – 4. 9. písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
5.  9. praktická část MZ – opravný termín
17. 9. ústní část MZ – opravný a náhradní termín

Závěrečné zkoušky

4. 9. písemná část ZZ – opravný a náhradní termín
5. – 11. 9. praktická část ZZ – opravný a náhradní termín
18. 9. ústní část ZZ – opravný a náhradní termín

 

Archiv aktualit