Olympiáda v německém jazyce

V úterý 17.1. se na naší škole konalo školní  kolo olympiády v německém jazyce. Žákyně ze  2. a 3. ročníků se “utkaly” v poslechu, čtení s porozuměním a ústním projevu. Porota složená z Mgr. Příběnské, Mgr. Matějčkové a Mgr. Shonové kladla hlavní důraz na konverzaci. Účastníků nebylo mnoho, celá soutěž se nesla v komorním duchu. První místo získala M. Staňková (IS2), 2. místo D. Šourková a třetí místo N. Joklová (VČE3). Vítězkám blahopřejeme a všem děkujeme za účast.   

Archiv aktualit