Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

V pondělí 8. ledna 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se zúčastnilo dvanáct studentů 1. – 3. ročníku. Olympiáda byla rozdělena do dvou částí. První obsahovala test gramaticko-lexikálních znalostí, poslech a čtení s porozuměním. Ve druhé části hodnotila porota tvořená Mgr. Evou Vaňkovou, Mgr. Pavlou Krešákovou a Mgr. Petrou Basíkovou především rozsah a správnost použití slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a schopnost pohotově reagovat na dané téma.
První místo letos získala Kristýna Křivánková z HT2, druhé místo obsadila Veronika Koblihová z IS3 a na třetím místě skončila Adéla Ctiborová z IS3.
Všem soutěžícím blahopřejeme k velmi pěkným výkonům a děkujeme za účast.

Archiv aktualit