Odborné školení pedagogů v zahraničí

Ve dnech 1. až 7. prosince 2013 naše škola ve spolupráci s MŠMT realizovala zahraniční odborné metodické školení v rámci dlouhodobé česko-dánské spolupráce na projektu Učící se učitel, konané na partnerské škole v dánském Koge (více v detailu novinky).

 

Ve dnech 1. až 7. prosince 2013 naše škola ve spolupráci s MŠMT realizovala zahraniční odborné metodické školení v rámci dlouhodobé česko-dánské spolupráce na projektu Učící se učitel, konané na partnerské škole v dánském Koge. Osmnáct pedagogů z osmi různých středních odborných škol a učilišť z celé České republiky strávilo týden odborně zaměřenými přednáškami na téma rozvoje kooperativních metod, doprovázenými odbornými exkurzemi, prezentací dánského vzdělávacího systému a doplněnými návštěvou hlavního města dánského království, Kodaně. Pod vedením lektorky Annette Faerch, zabývající se na hostitelské škole Handelsskole celoživotním vzděláváním odborníků v pedagogické a manažerské praxi především z hlediska psychologických aspektů práce s kolektivem, se čtyři zaměstnanci naší instituce, ve společnosti dalších pedagogů jiných škol, věnovali tématům zaměřeným na metody rozvíjející kooperativních dovedností v rámci své praxe. Na základě finálního vyhodnocení proběhlého testovou formu se většina účastníků shodla na přínosnosti realizovaného programu a byly podány i inspirativní návrhy na tematickou náplň případných dalších konání.

 

autor: Mgr. Radek Cícha

Archiv aktualit