Odborná přednáška

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili odborné přednášky na téma stavební správa. Přednáška se konala v historické budově Matriky v zasedací místnosti pod vedením Ing. Jitky Doležalové, vedoucí odboru stavebního úřadu.

Ing. Doležalová poutavě vysvětlila dva velké celky týkající se stavebního zákona – územní plánování a stavební záměry. V celku územní plánování vyjmenovala, vysvětlila a názorně ukázala na velkých mapách územně plánovací dokumenty. V celku stavební záměry vysvětlila umisťování staveb, územní řízení, projektovou dokumentaci, realizaci stavby, kolaudační řízení, změnu v užívání stavby, odstranění stavby.

Děkujeme za výstižné shrnutí stavebního zákona, za názorné ukázky i za příklady z praxe.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit