Odborná exkurze automechaniků

V rámci realizace projektu „Rozvoj odborných kompetencí“, na který poskytl dotaci Jihočeský kraj, byla uskutečněna v termínu 14. 5. – 16. 5. 2019 odborná exkurze do výrobních závodů východočeského kraje. Vybraní žáci oboru automechanik v jednotlivých dnech navštívili výrobní závody zabývající se výrobou autobusů. Jednalo se o IVECO Vysoké Mýto, SOR Libchavy a DekstraBus Dolní Bučice. Zde se žáci seznámili s různými typy výroby autobusů. Měli možnost poznat jednotlivé výrobní postupy. Součástí exkurzí byly workshopy, kde získané poznatky z exkurze ještě prohloubili a doplnili dalšími informacemi.

Archiv aktualit