Netradiční exkurze knihovníků

Netradiční exkurzí zahájili školní rok studenti třetího ročníku oboru Knihovnické a informační služby. V pátek 22. září navštívili v rámci předmětu Praxe knihovnu v Sezimově Ústí II, kterou dobře znají. Během jara 2017 do ní pozvali děti školní družiny na několik zdařilých programů a spolupracovali i na pořádání Noci s Andersenem. Program exkurze proto tentokrát nebyl poznávací, ale pracovní. Studenti si před nástupem na průběžnou praxi na pracovištích vyzkoušeli řazení knih a práci s výpůjčním protokolem. Knihovnice Kristýna Mrázová jim tyto důležité činnosti trpělivě ukazovala a navíc pro ně měla připraveno i překvapení – hledání pokladu. Kromě odměny za loňskou snahu pro studenty představovalo cennou zkušenost pro další práci s dětským čtenářem.

    PhDr. Daniela Novotná, vyučující odborných předmětů

Archiv aktualit