Jak (ne)přilákat hosta s Vaňkem & Zahálkou

BESEDA S ODBORNÍKY Z PRAXE

Úterý 13. února 2018 bylo pro naše žáky nevšedním dnem. Do školy zamířili špičkoví reprezentanti svého oboru, pan Roman Vaněk a pan Jaroslav Zahálka.

Kinosál doslova praskal ve švech pro obrovský zájem studentů. Žáci měli tu čest „nasát“ vědomosti a zkušenosti obou odborníků a dostalo se jim možnosti položit i své vlastní otázky, za které byli bohatě odměněni kuchařkami od pana Vaňka.

Vaněk se snažil ukázat studentům jak moc je důležité jejich nynější vzdělávání a že nedílnou součástí této profese je práce s lidmi, že je třeba si zákazníků všímat, vytvořit si s nimi vztah a naslouchat jim.

Po skončení besedy navštívil školní restauraci, kde si nejen pochutnal, ale také diskutoval o problematice dnešní gastronomie s žáky oboru kuchař.

A co si studenti myslí o našich přednášejících? Studentka 4. ročníku Bára říká, že se nádherně poslouchají, jsou vtipní a mají trefné poznámky a názory. Její kolegyně Nikola souhlasí: „Tato beseda byla nejlepší, které jsem se ve škole mohla zúčastnit. Chtěla bych jich do budoucna více, abychom pochopili, jak to v praxi skutečně vypadá. Pánové mě utvrdili v tom, že v oboru chci zůstat a věnovat se gastronomii i nadále, přestože je to obrovská dřina. Většinou lidé u přednášek usínají, ale zde dával každý pozor a chtěl se zapojit do diskuze. Vůbec by mi nevadilo, kdyby beseda byla o hodinu delší.“ Další studentka Darina nemohla než souhlasit: „Jednoznačně jde o srdeční záležitost. Ten, kdo se o gastronomii zajímá, ví, že před námi stáli mistři a obrovští milovníci svého řemesla. Mě osobně zaujala jejich neskutečná energie, odhodlání a láska k jejich práci. Toto byla jedna z nejlepších akcí za 4 roky mého studia.“

Archiv aktualit