Návštěva z Ukrajiny

19. června 2018 skončil na Jazykové škole čtrnáctidenní kurz češtiny pro žáky partnerské školy z Ukrajiny. Z Lycea mezinárodních vztahů č. 51 z Kyjeva přijela skupinka 7 žáků, kteří podstoupili pilotní projekt spolupráce našich škol. Výuka v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin byla doplněna bohatým programem; v odpoledních hodinách se hrála šipkovaná, proběhla návštěva ranče, několika muzeí, uskutečnil se piknik v údolí Tismenického potoka s opékáním špekáčků. Nechyběly ani výlety za poznáním památek a historie Tábora, či pěší  vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Velké nadšení přinesla cesta do Prahy, autobusový zájezd do Českého Krumlova, Českých Budějovic a oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a Základní školy v Želči. Zejména hoši nejvíce ocenili možnost vyzkoušet  starou i moderní techniku při ukázkovém zásahu hasičů. V pondělí byl studijně jazykový kurz zakončen slavnostním obědem ve školním gastrostudiu na Besedě, pan ředitel Mgr. Petrů předal osvědčení o absolvování kurzu a vyslechl v diskuzi hodnocení našeho prvního společného projektu.

Osobně věřím, že pro všechny vyučující, kteří se do kurzu zapojili, byl tento projekt příležitostí rozšířit své nejen jazykové obzory a že i jim přinesla tato zkušenost zajímavé a obohacující poznání.

Jitka Kubů

Archiv aktualit