Návštěva v rezidenci velvyslance USA

Společenká rubrika:
Dne 25.září 2019 se náš americký jazykový asistent Alec Travers spolu se svou mentorkou Jitkou Kubů zúčastnil recepce na počest všech držitelů grantů Fulbrightovy nadace v České republice pro rok 2019/2020. Recepci pořádal pan velvyslanec Stephen B. King ve své rezidenci v Praze. Pan velvyslanec se osobně pozdravil s každým hostem a zahájil recepci přivítáním na americké půdě. Zdůraznil význam dlouhodobě se rozvíjejících mezinárodních vztahů našich zemí a podtrhl zejména spolupráci v oblasti vědecké, vzdělávací a společenské, o které zejména pečuje Fulbrightova komise, jíž je pan velvyslanec čestným předsedou. Následoval proslov výkonné ředitelky Fulbrightovy komise paní Hany Ripkové a osobní představení stipendistů (viz foto). Po zahájení bylo možno nahlédnout do interiérů vily, podívat se do knihovny a neformálně formálně konverzovat s hostitelem i pozvanými hosty. Návštěva v rezidenci pana velvyslance trvala jen dvě hodiny, ale zážitek nám zůstane na celý život.

Archiv aktualit