Národní památkový ústav Praha

 V úterý 9. května 2017 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Národního památkového ústavu Praha.
Na úvod Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru péče o památkový fond, v malé zasedací místnosti přednesl poutavou přednášku s projekcí na téma Role památkové péče ve 21. století a Restaurování. Na přednášce se studenti dozvěděli např. o vývoji právní úpravy ochrany kulturních památek, o hodnotě památek a hodnotě umělecko-řemeslné či výtvarné úrovně věci, o restaurování a dalších pojmech.
Poté se studentů ujala Mgr. Andrea Holasová, pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka, která vysvětlila strukturu Národního památkového ústavu. Na závěr si studenti měli možnost prohlédnout celou budovu NPÚ, nahlédli do archeologického oddělení, pracoviště dokumentačního úseku – knihovny a studovny, laboratoře –  oddělení péče o archeologické památky a oddělení péče o archeologické nálezy, kde se nalezené střípky památek studují, čistí a slepují dohromady.
Z exkurze si studenti přivezli nejen poznatky, pěkné zážitky, ale i prospekty o NPÚ, památkách a mapu prahy s vyznačenými památkami.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit