Mládežnické fórum

Dne 13. června 2017 se studentky třetího ročníku naší školy – Dominika Berková, Diana Jindová a Žaneta Jašková zúčastnily Mládežnického fóra aneb Desatera problémů města Tábora očima žáků a studentů základních a středních škol.
Na úvod proběhlo seznamovací kolo formou soutěží. Studenti dostali formulář s úkoly, které měli plnit dotazováním přítomných. Dále měli uhodnout otázky týkající se města Tábor, za správné odpovědi získali dílek, ze kterého skládali puzzle.
Poté místostarostka Mgr. Kateřina Bláhová představila TOP 10 problémů 2016, které vzešly z ankety (naši studenti tuto anketu taktéž vyplňovali). Vysvětlila, jak se tyto problémy v současnosti řeší. Následně měli studenti a žáci vymyslet nějaký projekt, něco, co v Táboře chybí, co by se jim líbilo a co by občané Tábora ocenili. To mohli konzultovat s přítomnými zástupci MÚ Tábor.
Na závěr místostarostka Mgr. Bláhová zhodnotila přednesené projekty a vylosovala 9 šťastlivců, kteří si odnesli ceny.

Ing. Libuše Černá​

Archiv aktualit