Mladé fórum Zdravého města Tábora

Dne 11. února 2020 se studenti třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost – Jiřina Šerpánová, David Taichman, Kateřina Vacková a Michal Vesecký zúčastnili Mladého fóra města Tábora.

Přítomné přivítal první místostarosta Mgr. Václav Klecanda, Jiří Lešek – místopředseda komise Zdravého města a MA21 a Ing. Jana Lorencová – koordinátor Zdravého města a MA21.

Následně byli žáci poučeni o tom, co je strategický plán a proč je jeho tvorba důležitá. O návrhu strategické vize města diskutovali ve čtyřech skupinách. V každé skupině měli možnost své nápady konzultovat s pracovníky Města Tábor: Infrastruktura – Ing. František Kalina – vedoucí oddělení správy majetku odboru dopravy, Ing. Daniel Urbánek – energetik města, Životní prostředí – Mgr. Gabriela Jánošková – oddělení ochrany přírody a krajiny, Jiří Rozum – vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, Konkurenceschopnost – Ing. Michaela Kalousková – vedoucí oddělení cestovního ruchu, Ing. Lubomír Šrámek – tajemník, Kvalita života – Ing. Radka Šimková – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Ing. Radomír Kouba – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň v jednotlivých tématech vymýšleli SWOT analýzu (silné a slabé stránky).

Poté žáci ZŠ a MŠ Husova 1570 představili svou prezentaci s fotografiemi problematických klíčových míst v Táboře. Žáků obdrželi strategický plán ke svému tématu a měli se zamyslet nad tím, co tam patří a naopak co chybí a jak by to mohlo být zrealizováno. Toto opět konzultovali s odborníky z praxe. Ke každým návrhům se následně vyjádřil místostarosta Mgr. Klecanda.

Na závěr proběhlo hlasování a vyhodnocení vítězných návrhů. Na prvním místě se umístil projekt Brownfield – vybudování kanceláří v místě bývalých kasáren (tento projekt vymysleli naši studenti), na druhém místě projekt nahrazení starých autobusů MHD a třetí místo obdržel projekt s názvem vytvoření startovních bytů pro mladé lidi.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit