Mladé fórum Zdravého města Tábora

Dne 6. února 2019 se studenti třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost – Karolína Kaněrová, Pavel Svoboda, Jan Wirth a Kristýna Zemanová zúčastnili Mladého fóra Zdravého města Tábora.

Na úvod měly skupinky přítomných žáků a studentů splnit tři úkoly týkající se participativního rozpočtu – odhadnout rozpočet města Tábora, napsat, co tvoří příjmy rozpočtu a prosadit akci do rozpočtu dle zadání.

Následně první místostarosta Mgr. Václav Klecanda, politik Zdravého města a MA21 představil projekty navržené v roce 2018 (naši studenti se na těchto projektech taktéž podíleli): letní kino, pobytové aktivity – odpočinková zóna Jordán, do vzdělávání zařadit kurzy sebeobrany a bezpečné chování, financování sportu – spolky pro širokou veřejnost, rekonstrukce cesty ke Střední zdravotnické škole, mobilní kluziště na náměstí TGM, více programů přes týden na Starém městě, nabíjecí stanice pro elektromobily, najít využití Křižíkovy elektrárny (půjčovna kol, muzeum), přechod pro chodce na křižovatce u Střední školy obchodu, služeb a řemesel. Konstatoval, že 6 projektů je realizováno, 3 projekty čekají na realizaci a jeden (mobilní kluziště na náměstí TGM) nebude realizován.

Po přestávce měly skupinky studentů vytvořit projekt podle zadání, každá skupinka měla k dispozici konzultanta. Nutno zmínit, že našim studentům radil sám starosta Ing. Štěpán Pavlík a první místostarosta Mgr. Václav Klecanda. Poté své projekty prezentovali.

Na závěr probíhala diskuse s náměty, která se týkala rekonstrukce Městské knihovny.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit