Mimořádný termín maturitní zkoušky

Pixabay

bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Mimořádného termínu pro praktickou zkoušku se může zúčastnit žák, který podal přihlášku k praktické zkoušce v jarním zkušebním termínu a z této zkoušky se řádně omluvil nebo neuspěl. Přihlášku k mimořádnému termínu praktické zkoušky podává žák řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se od předsedy zkušební komise dozvěděl výsledek této zkoušky.

Datum Předmět Čas zahájení Časový limit
7.7.2021

Matematika

 

Anglický jazyk

9:00

 

14:30

135 min

 

110 min

8.7.2021 Český jazyk a literatura 9:00   85 min
9.7. 2021 Praktická MZ 8:00 240 min

 

Archiv aktualit