Media Literacy Conference

                Fulbrightova nadace uspořádala ve dnech 18. – 20. 10. 2019 třídenní mezinárodní konferenci o mediální gramotnosti. Konference se zúčastnil náš americký ETA (English Teaching Assistant),  Alec Travers a jeho mentorka Jitka Kubů. Cílem pátečního jednání bylo pojmenování problémových okruhů mediálního světa a nastolení otázek, které bude konference diskutovat. Zahajovací debatní platformy se zúčastnili odborníci z praxe – Michal Kaderka, Lenka Kabrhelová, Jonáš Syrovátka a Markéta Supa.

                V sobotu se účastníci konference podrobněji seznámili se širším středoevropským kontextem mediální výchovy v přehledech odborníků zúčastněných zemí, později si sami na sobě vyzkoušeli, zda rozpoznají ‘fake news’. Na deseti stanovištích jim byl představen neznámý předmět. Mohl být prezentován pravdivě nebo nepravdivě a úkolem posluchačů bylo rozhodnout se, co je pravda a co lež. A výsledek?  Překvapivě se nenašel nikdo, kdo by se rozhodl ve všech deseti situacích správně.

                Zajímavé a velmi praktické byly nedělní workshopy. Konferenční program nabídl účastníkům vedle prožitků ve workshopech i další nevšední zážitky – poznání architektonicky zajímavých prostor v Centru pro architekturu hl. města Prahy a v Národní technické knihovně, zejména zahraniční účastníci ocenili projížďku speciální tramvají Architram.

Archiv aktualit