Maturitní zkoušky

Ve čtvrtek 16. 5. byla na naší škole zahájena ústní část maturitní zkoušky. Jako první skládá ústní maturitu třída GA4 – obor gastronomie, v dalším týdnu budou následovat třídy EP4 – ekonomika a podnikání a VČ4 – veřejnosprávní činnost. Jako poslední maturují třídy HT4 – hotelnictví, KS4 – knihovnické a informační systémy a služby a nástavbové obory podnikání a společné stravování.

 

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit