Literárně historická exkurze

Ve čtvrtek dne 18.10.2012 se uskutečnila literárně historická exkurze studentů třetích a čtvrtých ročníků oborů hotelnictví a veřejnosprávní činnost. Cílem exkurze byl pracovní tábor Vojna. Zde se studenti seznámili s problematikou táborů nucených prací, které byly zřízeny zákonem č.247/1948Sb., součástí prohlídky bylo i promítání dokumentárního filmu Rudé temno.
Další zastávkou byl pak Památník Karla Čapka Strž ve Staré Huti u Dobříše. Spolu s průvodci si studenti prohlédli zajímavou expozici o životě a díle spisovatele Karla Čapka, jeho manželky herečky Olgy Scheinpflugové i přítele rodiny významného novináře Ferdinanda Peroutky.

autor: Mgr. Jarmila Lavičková

Archiv aktualit