Krajské kolo soutěže EuropaSecura

Dne 11. června 2020 se studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost – Kateřina Mašková, Michal Vít a Adéla Zajícová zúčastnili krajského kola soutěže EuropaSecura.

Soutěž je organizována Institutem pro evropskou politikuj EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou České republiky, Zastoupením Evropské komise v ČR a sítí Eurocenter za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Celkem se do soutěže přihlásilo     1 600 studentů z celé ČR. Jihočeský kraj měl největší zastoupení.

Studenti museli nejdříve vyplnit vědomostní kvíz na webových stránkách. Když uspěli, vypracovali bezpečnostní analýzu na zadané téma. Do krajských kol postoupilo vždy pět tříčlenných týmů. Do jihočeského krajského kola postoupil tým z naší školy, z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna České Budějovice, z Česko-anglického Gymnázia České Budějovice a dva týmy z Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec.

Při ústním kole každý tým představil svou analýzu a její hlavní body porotě a dalším týmům. Ačkoliv naši studenti všechny otázky týkající se jejich analýzy zodpověděli ihned a k tématu, na první místo to bohužel nestačilo. Patří jim však velký dík za to, s jakou vervou se zhostili tohoto úkolu a že se ctí reprezentovali naši školu.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit