Konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu

Záštitu nad konferencí převzali:
starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer,
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola,
děkan Obchodně podnikatelské fakulty a rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

V rámci konference čeká účastníky také doprovodný program – prohlídka historického centra Tábora a Husitského muzea, kterou vede PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., a návštěva Lázní Třeboň a hráz rybníka Rožmberk pod vedením RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D.

DALŠÍ PODROBNOSTI:

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit