Knihovnické divadlo ve třech reprízách slavilo úspěch

Tři týdny po premiéře komiksového divadelního představení se Sbor dobrovolných knihovníků, který tvoří studenti druhého ročníku knihovnictví, znovu představil veřejnosti. Odpoledne 15. dubna proběhla ve školním kinosále tzv. opožděná generálka pro komorní publikum tvořené rodiči, přáteli, učiteli a vychovateli. Zato o den později kapacita sálu sotva stačila.
Od deseti hodin dopoledne se hrálo pro první až čtvrtou třídu ze ZŠ Bernarda Bolzana a na jednu hodinu odpolední dorazilo sto dětí ze školní družiny ZŠ Husova. Děti se bavily, spontánně do představení zasahovaly a neváhaly se zapojit do tancování a do závěrečných soutěží. Jako odměnu pro ně měli studenti nachystány textilní tašky na knížky, které v rámci projektu „Studenti knihovnictví knihovnám“ navrhli.

autor: Mgr. Kára Smolíková

Archiv aktualit