Knihovníci na Noci s Andersenem

V noci z 31. března na 1. dubna proběhla ve stovkách knihoven u nás i v zahraničí akce Noc s Andersenem. Pro studenty druhého ročníku oboru Knihovnické a informační služby byla ta letošní opravdu výjimečná. Roční spolupráce s Městskou knihovnou v Sezimově Ústí II. jim přinesla pozvánku na přenocování v nově otevřené knihovně v budově 2. ZŠ. Studenti se spolupodíleli na přípravě programu pro děti 3. třídy 1. ZŠ a zejména pak na jeho realizaci – uhlídat děti při honbě za pokladem nebo při noční stezce odvahy napříč temnou knihovnou nebylo vůbec jednoduché. Vrcholem programu bylo bezesporu spaní mezi regály plnými knih. Spokojeni byli nakonec všichni – knihovnice Kristýna Mrázová a Jitka Kovandová, paní učitelka Irena Botorková, nadšené děti i vyčerpaní studenti.

PhDr. Daniela Novotná

Archiv aktualit