Kancelář prezidenta republiky – exkurze

V pondělí 2. prosince 2019 se studenti druhého a třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Kanceláře prezidenta republiky a přilehlých prostor.

Exkurzi začali v pravé poledne na I. nádvoří Pražského hradu, kde mohli sledovat slavnostní střídání Hradní stráže.

Poté si je vyzvedli policisté a Hradní stráž a odvedli brankou na levé straně Brány Gigantů na prohlídku vánočně nazdobených reprezentačních prostor. Viděli Španělský sál (konají se zde slavnostní setkání u příležitosti státních svátků a oficiálních návštěv, koncerty nebo plesy), Prezidentský salonek (slouží výhradně prezidentu ČR při slavnostech pořádaných ve Španělském sále a v Rudolfově galerii), Rudolfovu galerii, prošli Širokou chodbou (spojnice císařské rezidence na jižní straně Pražského hradu s uměleckými sbírkami v severním křídle), nahlédli do Bílé věže (první patro věže je součástí reprezentačních prostor, druhé patro – Erbovní síň využívá prezident), viděli Starou síň (stojí nad původním vstupem do Pražského hradu), Oktogon (původně se zde nacházela dvorní kaple sv. Václava, nyní příležitostně využíván pro tiskové konference prezidenta republiky), Janákovu halu (vznikla na přání prezidenta Edvarda Beneše propojením několika menších místností, tvořících původně zázemí k císařské ložnici), Šatnu u Matyášovy brány (navazuje na slavnostní Paccassiho schodiště, kterým do reprezentačních prostor vstupují nejvýznamnější hosté prezidenta republiky), Vstupní salon (předpokoj Trůnního sálu, při audiencích slouží jako čekárna pro hosty a prezident se zde také zdraví s účastníky jmenování a dalších ceremoniálů), Trůnní sál (největší a nejdůležitější sál jižního křídla, v němž prezident Zeman vykonává své nejvýznamnější ústavní pravomoci – jmenování vlád, generálů, soudců), Brožíkův salon (při státních návštěvách zde uděluje prezident republiky cizím hlavám států nejvyšší vyznamenání Řád Bílého lva nebo jim předává oficiální dary), Habsburský salon (původně zde byla pracovna císaře, dnes zde prezident republiky s chotí přijímají nejvýznamnější zahraniční návštěvy), Malý salonek (sloužil jako pracovna prvního ministerského předsedy Karla Kramáře, dnes je využívána jako čekárna hostů prezidenta republiky), Zrcadlový salon (slouží pro jednání delegací při oficiálních návštěvách u prezidenta republiky), Salonek s krbem (prezident republiky s manželkou jej využívají pro společenská setkání), Hudební salon (byl původně audienčním sálem císařoven, prezident využívá salon pro pořádání státních obědů, které jsou součástí návštěv hlav cizích států v ČR), Společenský sál (je využíván pro setkání ve větším formátu a tiskové konference, podepisují se zde také mezinárodní dohody), Šatna (uzavírá reprezentační prostory jižního křídla Nového paláce). Císařovým schodištěm sestoupili studenti na III. Nádvoří Pražského hradu.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit