NOVĚ: DIDAKTICKÉ TESTY JARO 2021

Pixabay

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

Datum konání  Zkušební předmět Čas zahájení Časový limit
24. 5. 2021 Matematika  8:00  135 minut
Anglický jazyk 13:30 110 minut
25. 5. 2021 Český jazyk a literatura  8:00   85 minut
26. 5. 2021 Německý jazyk 13:00 110 minut

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.

Archiv aktualit